wycena

Nieruchomość opisujemy wiązką praw i atrybutów.
Wycena nieruchomości, poprzedzona analizą rynku,
polega na wychwyceniu zależnych elementów kształtujących jej wartość,
stanowiących zbiór cech i czynników rynkowych.

oferta

Oferta

Oferuję kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie wyceny wszelkiego rodzaju nieruchomości, zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych, w tym:

  • nieruchomości handlowych,
  • nieruchomości biurowych,
  • nieruchomości mieszkalnych,
  • nieruchomości przemysłowych,
  • nieruchomości rolnych,
  • nieruchomości leśnych,
  • gruntów inwestycyjnych,
  • i innych.

Koszt świadczenia usługi ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta na podstawie szeregu czynników takich jak np.: rodzaj nieruchomości, cel i zakres wyceny, położenie nieruchomości, termin realizacji opracowania.

Wykonuję ponadto:

  • opinie o wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnych inwestorów,
  • analizy trendów w poszczególnych segmentach rynku nieruchomości.

Przy wykonywaniu wycen działam na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych.

Nabytą wiedzę i posiadane doświadczenie staram się wykorzystać w sposób możliwie jak najszerszy, chętnie więc świadczę usługi doradcze w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości; począwszy od wyceny i promocji w mediach, na podpisaniu aktu notarialnego skończywszy.

o-mnie

O mnie

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, magister ekonomii, analityk rynku.

Ukończyłem studia podyplomowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu.

Nadane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uprawnienia nr 6237 w zakresie wyceny nieruchomości,
a także maszyn i urządzeń trwale z nimi związanych.

Dotychczasowa ścieżka zawodowa związana z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości, objętym zarówno własnością prywatną, jak i Skarbu Państwa.


Posiadam zawarte z PZU S.A. obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego na sumę gwarancyjną 25.000 EUR zawarte na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego.

kontakt

Kontakt

Marcin Filip
ul. Piękna 13
46-024 Łubniany

tel: +48 517 489 234

e-mail: